Wniosek kredytu hipotecznego – kiedy może zostać odrzucony?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest dość żmudnych i czasochłonnym procesem. Dodatkowo nie mamy pewności czy bank nie odrzuci naszego wniosku. Zresztą może się to zdarzyć niemal każdemu i to z różnych powodów. Kiedy zatem wniosek kredytu hipotecznego może zostać odrzucony?

Niskie dochody, lub wysokie wydatki

Obydwie przyczyny odrzucenia wnioskowania istotnie wpływają na wzrost ryzyka banku. Oznacza to, że jeśli nie zwiększymy naszych dochodów, bądź nie obniżymy wydatków, nasza zdolność kredytowa nie będzie wystarczająca, by uzyskać kredyt. Co ciekawe, aby odzyskać odpowiednią zdolność, nie trzeba od razu szukać kolejnego etatu. Wystarczy zamknąć parę mało istotnych zobowiązań jak np. karty kredytowe, bądź debety w kontach.

By zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku kredytu hipotecznego, można samemu obliczyć swoją zdolność kredytową. W tym celu należy skorzystać z kalkulatorów zdolności kredytowej, które są dostępne w internecie.

Niejasna sytuacja zabezpieczenia

Wniosek kredytu hipotecznego powinien również zawierać dane dotyczące posiadanego przez nas zabezpieczenia, czyli nieruchomości wchodzącej w skład przyszłej hipoteki. Bank może odrzucić wniosek, bądź pożyczy nam znacznie mniej pieniędzy. Jeśli pojawią się  wątpliwości co do aktualnej sytuacji własnościowej bądź wysokości posiadanego przez nas majątku, stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu.

Zbyt niski wkład własny

By móc otrzymać kredyt hipoteczny na zakup nowego mieszkania lub budowę domu musimy posiadać wkład własny. Może mieć on formę gotówkową ale nie tylko. Wkład własny mogą również stanowić między innymi:

  • ubezpieczenie
  • działka budowlana
  • materiały budowlane
  • środki na koncie emerytalnym
  • obligacje lub inne papiery wartościowe.

Jednak brak odpowiedniej kwoty wkładu własnego, szczególnie przy małej zdolności kredytowej spowoduje odrzucenie wniosku kredytu hipotecznego.

Zapytania w BIK

Choć na początku drogi zaciągania kredytu hipotecznego bierze się pod uwagę oferty wielu banków, to jednak w praktyce wnioski składa się do zaledwie kilku. Dlaczego? Ponieważ złożenie wniosku już do 4 banków, może świadczyć o naszej nieroztropności, bądź słabej kondycji finansowej. Niestety, banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych biorą pod uwagę również i takie czynniki. To, czy będą one miały wpływ na ostateczną decyzję kredytową, będzie zależało już od nich.

Podsumowując, wniosek kredytu hipotecznego może zostać odrzucony, jeśli bank będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do sytuacji finansowej Klienta, bądź też co do posiadanego przezeń zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach wniosek powinien zostać zaakceptowany.