Oprocentowanie kredytu hipotecznego – podstawowe informacje

Każdy kredyt posiada określone oprocentowanie, które jest w dużej mierze zależne od okresu kredytowania. Ponieważ kredyt hipoteczny bierzemy na bardzo długi okres czasu oraz wysokie kwoty, stopa oprocentowania jest najniższa.

Czym jest oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego waha się w okolicach od 3 do 5 procent i to takich ofert powinniśmy przede wszystkim szukać.  Wartość oprocentowania podawana jest w skali roku. Oznacza to, że dłuższy okres spłaty, będzie się wiązał z koniecznością poniesienia z tego tytułu znacznie wyższych kosztów. Wysokość oprocentowania nie jest ustalana wyłącznie przez bank. Składają się na nią czynniki, które nie zawsze są zależne od podmiotu bankowego.

Sprawdź czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca.

Z czego składa się oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch składników: marży kredytu i stawki WIBOR.

1. Marża kredytu jest ceną ponoszoną przez wnioskodawcę z tytułu otrzymania kredytu ze strony banku. Wartość marży nie ulega zmianie, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych. Co ważne, jej wysokość jest ustalania indywidualnie przez bank i jest zależna od ryzyka przezeń ponoszonego.

Zobacz jak obliczyć wysokość rat kredytu.

2. Stawka WIBOR – jest to oprocentowanie, po którym banki udzielają sobie nawzajem kredytu. Sam fakt transakcji bezgotówkowych pomiędzy nimi wynika z tego, że często nie posiadają one stosownej ilości gotówki, którą mogłyby pożyczyć swoim Klientom. Stawka WIBOR jest parametrem zależnym przede wszystkim od aktualnej sytuacji rynkowej i – tym samym – od wartości stóp procentowych. Na chwilę obecną nic nie wskazuje, by wysokość tej stawki miała ulec zmianie. Wartość WIBOR oblicza się kwartalnie, co oznacza, że oprocentowanie kredytu może w przeciągu roku ulec aż 4-krotnej zmianie!

Podsumowując, to oczywiście nie jedyne koszty wynikające z faktu zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Niemniej to one odgrywają w nich największą rolę.  Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Koszt kredytu hipotecznego – od czego zależy.