Koszt kredytu hipotecznego – z czego się składa?

Decyzja o kredycie na zakup mieszkania lub innej nieruchomości powinna zostać dokładnie przemyślana. W dzisiejszych czasach dostępnych jest wiele korzystnych ofert oraz promocji. Największa znaczenie ma koszt kredytu hipotecznego, który kształtowany jest przez wiele różnych czynników. Nie można jednoznacznie powiedzieć, ile będzie on wynosił. Dodatkowo jego wysokość może zmieniać się w czasie. Poniżej opisano najważniejsze elementy warunkujące wysokość ponoszonych opłat.

Stopa procentowa

Koszt kredytu hipotecznego zależy jest od stopy procentowej, która ustalana jest przez Bank Centralny. Warto podkreślić, że na jej wysokość nie ma wpływu ani bank, ani kredytobiorca. Ponadto wartość opisywanego parametru może zmienić się w czasie. W przypadku, gdy stopa procentowa zostanie obniżona, to zmniejszeniu ulegnie także wartość oprocentowania. Nie bez znaczenia jest także waluta – w przypadku zobowiązań w PLN obowiązuje stopa procentowa WIBOR.

Więcej wiadomości na ten temat, znajdziesz w artykule – Oprocentowaniu kredytu hipotecznego – podstawowe informacje.

Marża kredytu hipotecznego

Marża to kolejny czynnik kształtujący koszt kredytu hipotecznego. Plusem jest fakt, że jest ona stała, a więc nie zmienia się w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Wartość tego parametru jest ustalana przez instytucję finansową. Zależy od m.in.:

Jeśli chcesz znać miesięczne koszty swojego zobowiązania, przeczytaj artykuł Symulator kredytu hipotecznego – jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu.

Koszt kredytu hipotecznego a okres kredytowania

Koszt kredytu hipotecznego jest najniższy w przypadku szybkiej spłaty. Najmniej opłacalne są kredyty na 25-35 lat. Wiadomym jest, że im krótszy okres kredytowania, tym wyższa wysokość miesięcznej raty. Problemem wielu osób jest brak udokumentowanych dochodów. W niektórych sytuacjach nie ma możliwości rozłożenia wysokiego zobowiązania na mniejszą liczę rat.

Zobacz, jak obliczyć wysokość miesięcznej raty kredytu.

Forma spłaty

Zdecydowana większość osób decyduje się na równe raty. W praktyce kredytobiorca najpierw spłaca odsetki, a dopiero później kapitał. Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy raty są malejące – część odsetkowa maleje wraz z upływem czasu. Oprócz tego na koszt kredytu hipotecznego wpływa m.in. konieczność wykupienia ubezpieczenia lub dodatkowych produktów finansowych, prowizja banku, opłaty przygotowawcze.